Διαδικασίες & Νομοθεσία

Διαδικασίες, έγγραφα και νομοθεσία που διέπει τις μεταβιβάσεις και μισθώσεις επαγγελματικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά και έγγραφα για την πώληση αδόμητου οικοπέδου εντός σχεδίου πόλης.

Δικαιολογητικά για την πώληση (αδόμητου) οικοπέδου

Αναλυτικός οδηγός για τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που θα χρειαστεί να προσκομίσετε στον δικηγόρο και στον συμβολαιογράφο του αγοραστή, με σκοπό να πουλήσετε ένα αδόμητο οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης που αποτελεί ιδιοκτησία σας.

Τι σημαίνει αποκλειστική εντολή ανάθεσης ακινήτου και γιατί σας συμφέρει

Τι σημαίνει αποκλειστική εντολή ανάθεσης ακινήτου και γιατί σας συμφέρει

Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε τι σημαίνει να αναθέσετε αποκλειστικά σε έναν μεσίτη ή γραφείο την πώληση του ακινήτου σας. Θα σας εξηγήσουμε τι κερδίζετε από την αποκλειστική ανάθεση και τι χάνετε όταν αναθέτετε την πώληση σε πολλούς μεσίτες. Θα σας αποδείξουμε με απλά λόγια γιατί σας συμφέρει η αποκλειστική ανάθεση πώλησης του ακινήτου σας.

Scroll to Top