Δικαιολογητικά και έγγραφα για την πώληση αδόμητου οικοπέδου εντός σχεδίου πόλης.

Δικαιολογητικά για την πώληση (αδόμητου) οικοπέδου

Αναλυτικός οδηγός για τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που θα χρειαστεί να προσκομίσετε στον δικηγόρο και στον συμβολαιογράφο του αγοραστή, με σκοπό να πουλήσετε ένα αδόμητο οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης που αποτελεί ιδιοκτησία σας.